|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Samutveckling av projekt

European Co-Development (CREA-MEDIA-2022-CODEV)


Utlysningen Samutveckling av projekt publicerades 17.2.2022 Deadline är 8.9.2022 kl 17 CET. Budgeten för 2022 är 6 miljoner euro.

Stödet riktar sig till produktionsbolag som utvecklar ett verk tillsammans med ett annat bolag från ett annat europeiskt land. Verket bör ha potential till internationell distribution. Bolaget uppmuntras att utveckla strategier gällande finansiering, kreativa lösningar, marknadsföring och distribution.

Projektledaren måste kunna uppvisa tidigare erfarenhet av att ha producerat ett internationellt distribuerat verk sedan 2015 som uppfyller följande krav:

  • Ett animations-, fiktions- eller kreativt dokumentär-projekt (film eller serie) med en minsta längd på 24 minuter. Om projektet består av en användarupplevelse i ett icke-linjärt format (t. ex VR) så tillämpas inte några minimumlängder.
  • Verket har visats på bio, TV eller funnits tillgängligt på digitala plattformar i minst tre andra länder utöver projektledarens egna, före deadline för ansökan. Vid visning på linjär-tv krävs tre olika tv-kanaler.
Alla visningar är av kommersiell art. Festivalvisningar accepteras inte som kommersiell distribution.

Bolagen kan få stöd till:

  • Långfilm fiktion, animation eller kreativ dokumentär med en minsta längd på 60 minuter ämnad för biografdistribution;
  • Fiktionsprojekt (film eller serie) med en minsta längd på 90 minuter, animation (film eller serie) med en minsta längd på 24 minuter och kreativa dokumentärer (film eller serie) med en minsta längd på 50 minuter ämnade för distribution på TV eller digital plattform;
  • Interaktiva icke-linjära fiktions-, animations- eller kreativa dokumentärsprojekt (t. ex narrativa VR-projekt) av alla längder.
Första inspelningsdag (eller motsvarande) måste ligga minst tio (10) månader efter deadline för ansökan. Projektledaren eller en partner i projektet måste äga majoriteten av rättigheterna till projektet.

Bolagen kan normalt få max. 60 000 euro var, i vissa fall kan summan vara 100 000 euro.

Tidtabellen:


Stödet publicerades: 17.22022
Deadline: 8.9.2022 kl 17 Brysseltid
Evaluering av ansökningarna: september 2022- januari 2023
Besluten meddelas: februari 2023
Avtalet undertecknas: aprill 2023

Mera information och guidelines finns på kommissionens Funding and Tenders -portaal

Kontakta gärna oss på desken om ni tänker söka samutvecklingsstödet!

Kontaktuppgifter


Verksamhetsledare Kerstin Degerman
tel. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi
Informatör Inkeri Lundgren
tel. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi
Informatör Anni Rossi
tel. 09 6220 3018, anni.rossi@ses.fi
Du hittar oss också på:
media@ses.fi