|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Utvecklingsstöd, enskilt projekt

Enskilt projekt (Call EACEA 17/2019) (Support for Development of Audiovisual Content - Single Projects)

Stöd till utveckling av nya audiovisuella projekt har alltid varit en central del av Kreativa Europa / Media-programmet. Media stöder projekt, som utvecklas för den europeiska/internationella marknaden.

För att vara godkänd för stöd skall bolaget vara minst ett år gammalt, och ha producerat ett verk som är distribuerat i ett annat land än Finland. Verket skall vara producerat för högst 5 år sedan. Distribution av verket som godkänns: efter 1.1.2017. Man får tidigast gå i produktion åtta månader efter att man skickat in sin ansökan.

Medlemsländerna delas in i tre grupper: de fem stora länderna (Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland, UK), de mellanstora - dit Finland hör - och små medlemsländer. Sedan ifjol får de små och mellanstora länderna inte längre några extra poäng vid bedömningen av ansökningarna. De små medlemsländerna säkras dock 27 % av budgeten, om ansökningen erhåller minst 75 poäng.
Program som är ämnade för barn och unga (0-16 år) kan erhålla 5 extra poäng. Detta gäller inte animationsgenren, eftersom även animationer riktade till vuxna skall ha en chans till stöd.

Minimilängderna för stöd har justerats så, att ickelinjära, narrativa VOD och SVOD verk (Virtual Reality) inte har någon minimilängd. För alla övriga genrer gäller minimilängd 60 minuter vid teaterdistribution. Vid tv-distribution och online: fiktion 90 minuter, one-off eller serie, dokumentär 50 minuter one-off eller serie samt animation 24 minuter one-off eller serie.

Stöden per genre:
60 000 € animationer
25 000 € kreativa dokumentärer
30 000 € fiktioner med en budget på under 1,5 miljoner euro
50 000 € fiktioner med en budget på eller över 1,5 miljoner euro

Projektet ska vara ämnat för kommersiell distribution på tv, bio, eller digitala plattformar.

Utvecklingsstödets budget för 2020 är 5,4 miljoner euro för enskilda projekt, jämnt uppdelat på två deadlines.
Om bolaget redan har Slate funding-stöd, kan man inte söka Single Project Support förrän slutrapporten för Slate funding är gjord.

Deadline för stödet (Call for proposals EACEA 17/2019) är 13.11.2019 och 12.5.2020 kl 17.00 Brysseltid.

Obs! I ansökningen bör det framkomma, om filmen redan har ett id-nummer (ISAN eller EIDR). Om projektet erhåller stöd, bör id-numret (=interoperable standard identifier) meddelas senast i samband med slutrapporten av stödet.

Förändringar år 2018/2019: (inga förändringar 2020)

- Utlysningens Guidelines har helt förnyats. Den är nu uppdelad i två delar, Part A och Part B. Del A innehåller allmän information om EU-stödets regler och del B innehåller de specifika reglerna för den här utlysningen. Även Guide for Applicants har förnyat och innehåller nu även nyttiga "Frequently Asked Questions". Det tredje dokumentet som lönar sig att läsa heter eForm user guide.

- Utvecklingsstödets poängsättning är något förändrad. Maximala poäng för projektets kvalitet är nu hela 55 poäng, men då ingår poängen för teamet. Distributions- och marknadsföringsstrategierna kan nu ge maximalt 25 poäng mot max. 20 poäng ifjol.

- Rapporteringen: Var noggrann med att berätta om hur projektet framskridit inom de olika delområdena, det kreativa utvecklingsarbetet, samt marknadsföring, finansiering etc. Detta för att erhålla hela stödet utan avdrag.

- Observera, att i fortsättningen är det obligatoriskt att lägga med bevis på bl a. distribution och referensarbete i e-formen.

- I fortsättningen gäller det att vara noggrann med sin referens! Reglerna har blivit strängare och om man lagt med en referens som inte duger, blir ansökan diskvalificerad, även om bolaget skulle ha en annan film som fyller kriterierna.

Du hittar guidelines och tilläggsinformation på adressen för stödet till enskilda projekt (single projects): https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2020_en