|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Samutveckling av projekt

European Co-development (CREA-MEDIA-2021-CODEV)

Utlysningen Samutveckling av projekt publicerades 9.6.2021 Deadline är 17.11.2021. Budgeten för 2021 5 miljoner euro.

Stödet riktar sig till produktionsbolag som utvecklar ett verk tillsammans med ett annat bolag från ett annat europeiskt land. Verket bör ha potential till internationell distribution. Bolaget uppmuntras att utveckla strategier gällande finansiering, kreativa lösningar, marknadsföring och distribution.

Projektledaren måste kunna uppvisa tidigare erfarenhet av att ha producerat ett internationellt distribuerat verk sedan 2014 som uppfyller följande krav:

  • Ett animations-, fiktions- eller kreativt dokumentär-projekt (film eller serie) med en minsta längd på 24 minuter. Om projektet består av en användarupplevelse i ett icke-linjärt format (t. ex VR) så tillämpas inte några minimumlängder.
  • Verket har visats på bio, TV eller funnits tillgängligt på digitala plattformar i minst tre andra länder utöver projektledarens egna, före deadline för ansökan. Vid visning på linjär-tv krävs tre olika tv-kanaler.
Alla visningar är av kommersiell art. Festivalvisningar accepteras inte som kommersiell distribution.

Bolagen kan få stöd till:

  • Långfilm fiktion, animation eller kreativ dokumentär med en minsta längd på 60 minuter ämnad för biografdistribution;
  • Fiktionsprojekt (film eller serie) med en minsta längd på 90 minuter, animation (film eller serie) med en minsta längd på 24 minuter och kreativa dokumentärer (film eller serie) med en minsta längd på 50 minuter ämnade för distribution på TV eller digital plattform;
  • Interaktiva icke-linjära fiktions-, animations- eller kreativa dokumentärsprojekt (t. ex narrativa VR-projekt) av alla längder.
Första inspelningsdag (eller motsvarande) måste ligga minst tio (10) månader efter deadline för ansökan. Projektledaren eller en partner i projektet måste äga majoriteten av rättigheterna till projektet.

Bolagen kan normalt få max. 60 000 euro var, i vissa fall kan summan vara 100 000 euro.

Tidtabellen:

Stödet publicerades: 9.6.2021
Deadline: 17.11.2021 kl 17 Brysseltid
Evaluering av ansökningarna: november 2021- april 2022
Besluten meddelas: maj 2022
Avtalet undertecknas: juni-augusti 2022

Mera information och guidelines finns på kommissionens Funding and Tenders -portaal

Kontakta gärna oss på desken om ni tänker söka samutvecklingsstödet!