|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

European Slate Development

(CREA-MEDIA-2022-DEVSLATE)

Kreativa Europa/MEDIA erbjuder finansiellt stöd för utveckling av paket med minst tre och max. fem projekt för drama, kreativ dokumentär, animation och VR-projekt. Projekten ska vara ämnade för internationell kommersiell distribution. Målgruppen för stödet är bolag med kapacitet att utveckla flera projekt samtidigt. Det sökande bolaget måste vara huvudproducent för projekten.

Aktiviterer


Projekt ämnade för biografdistribution kan vara:

 • Spelfilmer med minimumlängd 60 min.
 • Animationer med minimumlängd 60 min.
 • Kreativa dokumentärer med minimumlängd 60 min.

Projekt ämnade för tv-visning och digitala plattformar:

 • Dramer med total minimumlängd 90 min.
 • Animationer med total minimumlängd 24 min.
 • Kreativa dokumentärer med total minimumlängd 50 min.

VR:

Inget krav på minimumlängd.

Dessutom kan utveckling och produktion av en kortfilm läggas till i slaten. För kortfilmen gäller följande kriterier: Ska vara max 20 minuter lång och ge stöd till en talang. En kortfilm definieras som ett fullständigt audiovisuellt verk (animation, kreativ dokumentär eller fiktion).

Första inspelningsdag (eller motsvarande) måste ligga minst tio (10) månader efter deadline för ansökan.

Bevis på erfarenhet


För ansökan krävs att bolaget eller producenten har erfarenhet av produktion och distribution av minst två verk inom ovanstående kategorier. Längden på verken är minimum 24 minuter, oberoende av kategori. För VR finns inga krav på minimumlängd. Dessa verk ska ha producerats (efter 1.1.2015) och ska ha fått internationell kommersiell distribution (efter 1.1.2015) i tre länder utanför Finland före deadline 27.4.2022 kl 17 CET.

I samband med de tidigare verken måste sökande bolag också kunna uppvisa att de:

 • Var det enda produktionsbolaget; eller
 • vid samproduktion var majoritetssamproducent i finansieringsplanen eller delegerande producent; eller
 • att VD eller en delägare har en personlig "onscreen"-titel på projektet som producent eller delegerande producent.

Att överväga


Bolag uppmuntras att utveckla starka och innovativa samarbeten på kreatörs- och finansieringsnivå tillsammans med strategier för marknadsföring och distribution. För att stärka potentialen att nå en större publik på europeisk och nationell nivå, behöver dessa vara utvecklade redan under utvecklingsfasen.

Särskilt fokus kommer ges till ansökningar som presenterar adekvata strategier för att arbeta mot en mer hållbar och klimatvänlig bransch, samt strategier för att säkerställa jämställdhet, inkludering, mångfald och representativitet framför och bakom kameran.

Bolag som mottagit slatestöd (signerat ett kontrakt för slatestöd) från Kreativa Europa under de senaste tolv månaderna innan deadline för ansökan kan inte ansöka inom 2022 års slateutlysning.

Bolaget måste äga majoriteten av rättigheterna till projektet. Senast på dagen för deadline av ansökan måste man uppvisa ett signerat kontrakt som täcker rättigheterna för det konstnärliga materialet i ansökan. Där måste minst något av följande ingå: koncept, ämne, treatment, manus eller bibel. Kontraktet ska vara daterat och signerat av författare. Om projektet är en adaption av ett tidigare verk (novell, biografi m.m) så ska projektledaren eller en partner också äga majoriteten av rättigheterna kopplade till adaptionen av detta verk - genom ett optionsavtal eller liknande - som är daterat och signerat.

Vid samproduktion (och/eller samutveckling) mellan europeiska produktionsbolag så godtas en jämn fördelning av rättigheter mellan samproducenterna.

Summorna som söks från Kreativa Europa är fasta belopp (lump sums):

 • Animation: 55 000 euro
 • Animationsserie: 60 000 euro
 • Kreativ dokumentär: 30 000 euro
 • Kreativ dokumentärserie: 35 000 euro
 • Fiktion/drama med en produktionsbudget under eller upp till 5 miljoner euro: 45 000 euro
 • Fiktion/drama med en produktionsbudget över 5 miljoner euro: 60 000 euro
 • Dramasserie med en produktionsbuget under eller upp till 5 miljoner euro: 55 000 euro.
 • Dramaserie med en produktionsbudget från 5 milj och upp till 20 milj euro: 75 000 euro
 • Dramaserie med en produktionsbudget över 20 miljoner euro: 100 000 euro
 • Kortfilm: 10 000 euro
Deadline för ansökan är 27 april 2022 kl. 17.00. Totalt finns 18 miljoner euro budjeterade för slate-stödet i år.

Läs mera här: European slate development (CREA-MEDIA-2022-DEVSLATE).

Kontaktuppgifter


Verksamhetsledare Kerstin Degerman
tel. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi
Informatör Inkeri Lundgren
Tel. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi
Informatör Anni Rossi
tel. 09 6220 3018, anni.rossi@ses.fi
Du hittar oss också på:
media@ses.fi