|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Utvecklingsstöd Slate funding för 3-5 projekt

(Support for Development of Audiovisual Content - Slate Funding)
(Call EACEA 18/2019)

Kreativa Europa/MEDIA erbjuder finansiellt stöd för utveckling av paket med minst tre projekt för drama, kreativ dokumentär och animation. Projekten ska vara ämnade för internationell kommersiell distribution. Målgruppen för Slate funding är bolag med kapacitet att utveckla flera projekt samtidigt. Det sökande bolaget måste vara huvudproducent för projekten och ha varit registrerade sedan minst 3 år.

Projekt ämnade för biografdistribution kan vara:
Spelfilmer med minimumlängd 60 min.
Animationer med minimumlängd 60 min.
Kreativa dokumentärer med minimumlängd 60 min.

Projekt ämnade för tv-visning och digitala plattformar:
Dramer med total minimumlängd 90 min.
Animationer med total minimumlängd 24 min.
Kreativa dokumentärer med total minimumlängd 50 min.

För ansökan krävs att bolaget eller producenten har erfarenhet av produktion och distribution av minst ett verk inom ovanstående kategorier. Detta verk ska ha producerats senast fem kalenderår innan ansökningstillfället och ska ha fått internationell kommersiell distribution i tre länder utanför Finland inom två kalenderår före ansökningstillfället (efter 1.1.2017).

Sökt belopp kan vara minst 70 000 euro och maximalt 200 000 euro (150 000 för en slate med enbart dokumentärer). Stödsumman ska uppgå till max 50% av utvecklingskostnaderna för projekten. Dessutom kan man utöver summorna ovan söka max. 10 000 euro stöd till produktion av en kortfilm som stöder talangutveckling (emerging talents who have not yet made a work that has had commercial distribution and who are looking for guidance and support towards making their first commercial audiovisual work). Kortfilmen kan ha en längd på högst 20 minuter.

Ett oberoende produktionsbolag som är ägt och registrerat i Europa kan söka stöd.

Utlysningens Guidelines förnyades 2018. Den är nu uppdelad i två delar, Part A och Part B. Del A innehåller allmän information om EU-stödets regler och del B innehåller de specifika reglerna för den här utlysningen. Även Guide for Applicants har förnyats.

Deadline är 4.2.2020 klockan 17 Bryssel tid.

Tilläggsinformation och guidelines finns på adressen: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-slate-funding-2020_en