|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

Promotion of European Works Online -tuki

(Call for proposals EACEA/13/2017)

Tämä Luova Eurooppa -ohjelman, Median alaohjelman tuki julkaistiin joulukuussa 2017. Tuella on yksi hakuaika, joka päättyy 5.4.2018.

Tuki jakautuu kolmeen eri kategoriaan, joissa tukea myönnetään seuraavanlaisille hankkeille:

Toimi 1: toimet, jotka koskevat uuden tarjonnan digitaalista edistämistä, markkinointia, bränfin luomista, taggausta ja kehittämistä ja jotka perustuvat olemassa oleviin tilausvideopalveluihin, joissa annetaan tarjolle suurin osa eurooppalaisista elokuvista. Toimen tavoitteena on parantaa eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten näkyvyyttä ja löytyvyyttä ja saada niille maailmanlaajuinen yleisö
Toimi 2: tuki Online Ready -ohjelmapakettien kehittämiselle
Toimi 3: innovatiiviset strategiat eurooppalaistenaudiovisuaalisten teosten jakelua ja edistämistä varten, muun muassa yleisöpohjan laajentamista koskevat aloitteet, joissa keskitytään innovatiivisiin ja osallistaviin strategioihin ja joilla saadaan lisää yltisöä eurooppalaisille elokuville

Tällä hakukierroksella voi hakea tukea 12 kuukautta kestävälle hankkeelle, jonka tulee alkaa 1.9.2018-1.1.2019. Kulut ovat kelvollisia 12 kuukauden ajalta.

Tämän hakukierroksen budjetti on 9,41 miljoonaa euroa, joka jakautuu eri kategorioille seuraavasti:
toimi 1: 4 miljoonaa euroa
toimi 2: 2,06 miljoonaa euroa
toimi 3: 3,35 miljoonaa euroa.

Hakemukset ovat online-hakemuksia, jotka tulee lähettää viimeistään 5.4.2018 klo 12.00 Brysselin aikaa.

Hakijan tulee ensin rekisteröityä Komission tietokantaan ja saada yhtiölleen PIC-koodi. Sen jälkeen voi ladata hakemuslomakkeen omalle koneelleen.

Tarkemmat tiedot tuesta ja sen hakuohjeet löydät täältä: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-132017_en

Kaikissa tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä:

Luova Eurooppa –yhteyspiste / Media
c/o Suomen elokuvasäätiö
Kanavakatu 12
00160 Helsinki
Toiminnanjohtaja Kerstin Degerman
puh. 09 6220 3013
kerstin.degerman@ses.fi
Tiedottaja Inkeri Lundgren
puh. 09 6220 3024
inkeri.lundgren@ses.fi
Tavoitat meidät myös osoitteesta:
media@ses.fi