|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

VOD Networks and Operators

(CREA-MEDIA-2021-VODNET)

Keille tuki on suunnattu

Tämä tuki on suunnattu VOD-operaattorien verkostoille. Tukea voi saada, jos hankkeessa on mukana vähintään kolme VOD-toimijaa vähintään kahdesta eri MEDIA-ohjelman jäsenmaasta tai jos hakijana toimii yksi yksittäinen VOD-toimija, on sillä oltava toimintaa vähintään kahdessa eri MEDIA-maassa.

Millaisille hankkeille tuki on suunnattu

Tämä tuki on suunnattu rajat ylittäville VOD-yhteistyöhankkeille, joilla pyritään parantamaan sellaisten eurooppalaisten VOD-alustojen kilpailukykyä ja houkuttelevuutta, jotka tarjoavat merkittävän osan ei-kansallisia eurooppalaisia audiovisuaaliteoksia. Hankkeiden tavoitteena tulee lisäksi olla eurooppalaisen sisällön saatavuuden lisääminen sekä näkyvyyden ja löydettävyyden lisääminen myös maailmanlaajuiselle yleisölle (eurooppalainen ja kansainvälinen).

Tuettavissa hankkeissa tulee olla vähintään 1000 audiovisuaalista teosta, joista vähintään 30 % on eurooppalaisia teoksia MEDIA-ohjelman jäsenmaista. Teoksia tulee olla vähintään viidestä eri maasta ja niiden tulee edustaa vähintään viittä EU:n virallista kieltä. Tämä eurooppalaisuusvaatimus tulee täyttyä hankkeen alussa ja koko hankkeen keston ajan.

Tuen aikataulu

Tuki julkaistu: 8.6.2021
Viimeinen hakupäivä: 5.10.2021 klo 17.00 Brysselin aikaa (CET).
Arviointi: Loka-joulukuu 2021
Tieto päätöksistä hakijoille: Tammikuu 2022
Sopimuksen allekirjoitus: Maaliskuu 2022

Tuen budjetti

Tämän hakukierroksen budjetti on 4 miljoonaa euroa.

Hankkeiden kesto

Tällä hakukierroksella tuettavat hankkeet voivat kestää 12-18 kuukautta.

Hankkeiden pisteytys

Komission ulkopuoliset asiantuntijat arvioivat hankkeet ja pisteyttävät ne. Maksimipistemäärä on 100 ja tullakseen valituksi, täytyy saada vähintään 70 pistettä.

Pisteitä jaetaan seuraavasti:

Relevance, 40 pistettä
Quality of the content and activities, 30 pistettä
Project management, 10 pistettä
Dissemination, 20 pistettä

Pisteytyksestä tarkemmin voi lukea hakukierroksen Call documentista.

Paljonko tukea voi saada

Tukisumma määräytyy hankkeen budjetin mukaan. Tukea voi saada enintään 60 % hankkeen hyväksyttävistä kuluista.

Näin haet tukea

Hakeminen tapahtuu Funding & Tenders -portaalissa. Printattavaa hakulomaketta ei ole.

Ennen kuin täytät online-hakemuksen, toimi seuraavasti:

Ota yhteyttä Luova Eurooppa -yhteyspisteeseen Suomen elokuvasäätiössä, niin voimme keskustella hankkeestasi ja käydä läpi hakukriteerit.

Lue hyvin Call document -dokumentti, josta selviävät tuen säännöt ja hakukriteerit. Lue myös Online manual josta saat lisäohjeita kun täytät online-hakulomaketta. Hyödyllistä luettavaa on myös FAQ (Frequently Asked Questions). Jos mitään kysymyksiä herää, kysy apua Luova Eurooppa -yhteyspisteestä, olemme täällä hakijoita varten!

Ennen kuin online-hakemuksen täyttäminen on mahdollista, tulee sinun rekisteröityä EU-komission Funding & Tenders Portal (aiemmin nimeltään Participant Portal) -tietokantaan ja saada oma/yhtiökohtainen PIC-numero (Participant Identification Code). Rekisteröityminen täytyy tehdä vain ensimmäisellä kerralla. Ohje PIC-koodin saamiseen löytyy täältä: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Aloita hakemuksen täyttäminen ja tallenna luonnos. Kirjoittamista voi jatkaa erissä, mutta MUISTA TALLENTAA VÄLILLÄ!

Varaa tapaaminen kanssamme hyvissä ajoin! Autamme mielellämme. Meillä on vuosien kokemus hakemusten lukemisesta ja näemme helposti sen heikkoudet ja vahvuudet ja mahdollisuuden menestyä kovassa kilpailussa.

Lähetä hakemus ennen deadlinen umpeutumista, mielellään edellisenä päivä, jotta vältät viime hetken paniikin. Myös mahdollisten teknisten ongelmien esiintymisen takia ei missään tapauksessa kannata jättää hakemuksen lähettämistä viimeiseen tuntiin, koska jos yhteys ei toimikaan ja hakemus ei mene perille määräaikaan mennessä, on kaikki työ ollut turhaa. OLE AJOISSA!

Hakuohjeisiin pääsee tutustumaan Euroopan komission Funding and Tenders -portaalissa.

Kaikissa tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä:

Luova Eurooppa –yhteyspiste / Media
c/o Suomen elokuvasäätiö
Kanavakatu 12
00160 Helsinki
Toiminnanjohtaja Kerstin Degerman
puh. 09 6220 3013
kerstin.degerman@ses.fi
Tiedottaja Anni Rossi
puh. 09 6220 3024
anni.rossi@ses.fi
Tavoitat meidät myös osoitteesta:
media@ses.fi